Pla i muntanya

Reacció a agricultura

aimeric | 07 Novembre, 2007 22:52

Quan ja pareixia que les mobilitzacions serien inevitables, donada la crisi ramadera i la manca de sensibilitat, expressada fins ara, de la Conselleria d'Agricultura, s'ha creat una nova situació, molt més positiva, a partir de les reunions que ha mantengut la consellera Mercè Amer amb les organitzacions agràries Unió de Pagesos de Mallorca i Associació Intersectorial Agrària (ASAJA no va assistir a la convocatòria). El canvi de perspectiva és notable i esperançador. Estam a les portes d'una etapa basada en la col.laboració i el suport al sector primari? Encara és prest per parlar, però les propostes per donar suport a la ramaderia balear semblen reals i efectives. I, per tant, hauran de ser tengudes en compte.

Comentaris

A cop d'amenaça

En Pere des Moixos | 08/11/2007, 12:14

Se veu que, a n'aquest puta país, per aconseguir qualque cosa (a favor des pagesos) han de tenir amb sa ma un bon garrot i mostrar-lo cada vegada que es polític encarregat de pensar en tú s'adorm despreocupadament, i tú has de seguir pagant i pagant factures fins que s'acaben es dobbers.

I encara hem de considerar que duim molta sort si mostrant es garrot mos fan cas!

I no hauria de ser així. Es que vivim de fora vila no podem estar cada punt mirant si sa nostra consellera s'ha adormida a sa feina o no. Necessitam qualcú que pensi tot lo dia en quins problemes hi ha i com afrontar-los, i en anar a dormir somii en solucions i l'endemà se desperti amb ganes d'aplicar-les.

I de persones així n'hi ha poques. Basta veure sa feinada que hi ha hagut per trobar conseller/a a ses dues darreres legislatures...

Dic a ses dues darreres perquè hi va haver una vegada una gent d'un partit que varen voler estar a agricultura per fer coses, i no just per fer vots. I així els va anar! Però eren altres temps, i dames i cavallers d'aquests de cada vegada en queden més pocs i poques.

Asaja

En Pere des Moixos | 08/11/2007, 12:16

... i això d'asaja, ja fa molta d'estona que fa riallesa nes qui no en té..., i ara ja comença a fer olor!

Subida de precios

Balear | 16/11/2007, 10:13

Estoy de acuerdo en que el sector agrícola y pesquero en Baleares es "estratégico" ya que aunque suponga un 1% del PIB, los payeses i pescadores gestionan el 80% de nuestro territorio. Es importantísimo desde el punto de desarrollo rural y mantenimiento del paisaje. Pero por el amor de dios!! HAce siglos que existe este discurso victimista. Lo que está pasando en Baleares pasa a nivel Europeo. Una agricultura sobreprotegida que no reacciona ante un mercado cada vez más global. Esto es fruto de la historia de la PAC en la Unión Europea. Se inventó para asegurar producción tras una segunda guerra mundial que dejaba a Europa expuesta a un posible desabastecimiento interno. Por ello se acostumbró al agricultor a que recibiera primas por producir. Esto ya no tiene futuro alguno!! El agricultor tiene que adaptarse al mercado global, tiene que ser más competitivo, ofrecer lo que otros no ofrecen y especializarse en la oferta. Nunca!! y digo nunca!! se podrá competir con la agricultura de la Peninsula. Primero porque tiene métodos de producción extensivos y segundo porque la insularidad nunca llegará a compensarse. Es un factor que afectó hace 100 años, afecta ahora y afectará. Mantener a unos agricultores poco competitivos mediante primas es acercar al sector a su desaparición. Se debe usar al Gobierno para que lidere proyectos de comercialización, reestructiración y promoción. Que haga planes de viabilidad a largo plazo y que se deje los cuartos ahí. Pero por favor, esto es un negocio y debe ir sólo.

Pujada de preus

Albert | 16/11/2007, 19:53

Mentre el pes de les subvencions en el conjunt de la renda agrària balear no passa del 10 %, a Extremadura el component de les subvencions és superior al que obté l'agricultor en el famós "mercat global". A llocs com Andalusia, Castella o Aragó, amb agricultures altament subvencionades, passa el mateix. El Govern Balear no s'ha gastat mai un duro en agricultura. Tan sols ha acostumat fer algun gest puntual abans de les eleccions. Per tant els agricultors balears que han aguantat -sense reconeixement de la insularitat i sense subvencions- és perquè són altament competitius.
De tota manera això del "mercat global" competitiu, en un context en el qual el principal país exportador agrícola del món (els EUA) dedica quasi el doble de fons públics que la UE a subvencionar, per tots els mitjans que potn, la seva agricultura d'exportació, no deixa de ser un concepte molt discutible. Efectivament, competir a una illa mediterrània front a agricultures continentals mols més subvencionades no és fàcil. Totalment d'acord en que fan falta projectes de futur.

Subida de precios

Balear | 19/11/2007, 08:58

Estic d'acord general...només unes puntualitzacions. Andalusia es més grossa que molts Estats membres de la UE i Castilla León es mes grossa que Portugal....Com vols comparar la importancia que l'agricultura té en aquestes Comunitats Autónomes amb la importancia que té a Balears. Es clar que tenen més subvencions...més que res perquè produeixen més quantitat. A Balears, l'agricultura ha de ser estratègica. S'han de fomentar plans de qualitat. Pagar per pagar no serveix de res. Promoció, modernització, benestar animal i bones pràctiques mediambientals. Hem de donar algo diferent. Ja no podem queixarmos de la insularitat, és un facto que està per lo bó i lo dolent. Quan anam a la platja també tenim insularitat. Rebem 11 millons de turistes cada any. El exportador de productes de qualitat numero 1 del mon es la UE. El importador net també. Gràcies per la resposta, m'ajuda a completar el meu criteri. Salut!

Pujada de preus

Albert | 19/11/2007, 21:49

Perdó, per ventura no m'havia expressat bé, la proporció de les subvencions sobre el total de la renda és per càpita: cada pagès individual extremeny té una renda en la qual el 60 % dels seus ingressos procedeixen de subvencions. El pagès balear tot just té un 10 % d'ingressos amb aquest origen. No hi ha dubte que l'agricultor balear, el que ha sobreviscut, és molt més competitiu i productiu. Els altres fa estona que fan de picapedrers. En proporció, els agricultors balears són molt més productius que els de les agricultures altament subvencionades. El motiu d'aquesta diferència és que la UE no subvenciona per igual tots els conreus: els conreus d'horta propis de la zona Mediterrània no reben cap casta de subvenció directa. El mateix passa amb la producció lletera, per això Menorca, com Astúries o Cantàbria, tampoc rep gaires subvencions.
Ja en pots fer de plans de qualitat si has de competir amb productes que poden ser col.locats en els mercats insulars -gràcies a les subvencions- a preus per davall dels costos.
I el principal problema que tenen els pagesos de les illes és la insularitat, no pels sobrecostos, sinó per la impossibilitat de fugir dels mercats controlats i gens transparents que caracteritzen els llocs on hi ha poca competència. Els preus pagats als pagesos insulars els decideixen dos o tres senyors amb una telefonada i el pagès els ha d'acceptar si no es vol haver de menjar ell tot el producte. A la península basta agafar un camió i dur el producte a un altre comprador.

Puntualitzacions.

Chaude | 20/11/2007, 18:09

Bé per començar dir a Balear i Albert que som pagés i volia fer una seria de consideracions.L´altre dia me passaren un correu d´un article que havia escrit en Forges a El país on es justificava el fet d´anar a una manifestació per reclamar un habitatge pels joves.Un dels seus arguments mes potents era la comparació del preu dels pisos i nòmines actuals i les de fa 30 anys.De la comparació es desprenia que l´any 77 per comprar un pis el podies tenir pagat amb 4 anys i ara son 40.Dit això jo crec que bona part de l´economia actual s´ha basat amb controlar l´inflació en el sector 1ª.El meu padri venia les porcelles l´any 68 a mil duros i els mens a 8000 ptes despres de quasi 40 anys moltes temporades els preus de llavors no arriben als d´avui i d`això se´n beneficia tot cristo.Del comerciant fins el consumidor final.Fetes aquestes consideracions vull dir que el discurs d´esser competitiu (ho dic per lo que diu en Balear) està passat de rosca, que trobes que no n´hi ha hagut prou amb les vaques loques?Tot va esser per abaratir cost, ho sabies.Es clar quan llavors esclatà un problema d´aquest es perque el pages vol guanyar més, llavors no és per esser competitiu.Però es que encara te´n diré mes:te pareix que és el mateix menjar-te un producte de l´unió europea (en quan a questions de seguretat alimentaria, benestar animal,respectar normativa medioambiental...) amb produtes de latinoamerica o Africa.Damunt el paper se el que pensaràs però a l´hora de comprar diràs que els d´aquí no som competitius.Altres consideracions que vui fer , el grau d´ajudes que arriba a les illes mai serà el d´Extremadura pel fet del PIB, allà programes com el leader i leaderplus son bombons aqui no serveixen per res i qui ho torna pagar es el sector rural.Avui l´agricultura a les illes té molt poques sortides i ho necessita tot :pactes sectorials amb l´hosteleria i restauració amb la societat necessita que tots els polítics no només en parlin i tots diguin que gestionam el 80 % del territori i mos puguin passar amb unes ajudes directes que lo que fan es allargar l´agonia, lo que necessitam son politiques agraries com aquests pactes que dit anteriorment, que mos arreglin d´una punyetera vegada l´insularitat i sobretot que els sindicats i patronals agraries es deixin de batalletes i anem tots a dicnificar aquesta professió i poder fer el que més mos agrada que és que quan un menjar un producte nostro sa bava li caigui.Un saludo

"competitividat"

Balear | 21/11/2007, 09:23

El discurs de "competitividat" no és només per les Balears també per a la resta de Europa acostumada a rebre doblers. Un pregunta molt sencilla: ¿Per qué s'ha de pagar doblers per que un senyor cultivi algo que amunt és més car? ¿Per qué no importam tot i que quedin les explotacions que venen?

A lo millor no va ser bona elecció tenir vaques. Pot ser ens hem de limitar a conservar el que tenim bó. Porcelles, mens, oli, vi, fruits secs. LO que vull dir es que els agricultors hem de volar tot sols como ho feim tots. Es poden tenir ajudes...clar que si! com qualsevol sector! Però no vos ha d'aguantar ningú. No te sentit aguantar a la gent. Quan dic competitiu hem referesc (pentura m'explic malament) a diversificat o especialitzat. S'ha d'anar cap a lo que no té ningú. No s'ha de competir al meteix nivell. Es com si ara Segovia es possa a competir amb balears a mem qui du mes charters a l'estiu!! LO que ha de fer Segovia es fer agroturismes

Totalment d'acord amb aixó: "sobretot que els sindicats i patronals agraries es deixin de batalletes i anem tots a dicnificar aquesta professió i poder fer el que més mos agrada que"

Jo trob que està massa polititzat. Heu d'anar tots a una!

Ses llesques serien primes!

Chaude | 22/11/2007, 13:26

Pens que és un desbarat les conclusions de Balear i es d´una total desconeixement del que és el sector agricola.Ho argument:Segons la teva versió s´hauria d´importar tota la producció d´altres països iEuropa deixaria de produir això a més d´esser un disbarat comercial(tant bé va amb el petroli el tenir la producció uns pocs)produiria un abandonament total de les zones rurals , i llavors que?...Plan de xoc depressa i corrents.A més quasi segur que l´espai productiu que està deixant la Unió Europea no l´ocupin els països del 3 món sino EEUU que aquests si que potencien la seva agricultura i ramaderia ho tenen clarissim.Però si deixam de produir que feim a les illes.Tots esteim d´acord que el ciment no pot creixer gaire més,per tant del demés territori que el feim:1 que tot sigui un batzer, fomentar la política del no fer res, del batzer, pareix que a Lanzarote no va anar massa be, va passar una xispa i tota l´illa es socorrava.Una altre possibilitat seria que el govern balear mos collis a tots els pagesos i mos integras dins les brigades d´Ibanat, Sefobasa o lo que li volgueu dir, així no mos n´aniniriem de foravila les finques estarien en mans d´aqueixes brigades i no haurien de pagar per produir.Fariem el formatge mallorquí en llet de Dinamarca, les paletilles de me sempre serien de Nueva Zelanda,la sobrassada tota es faria amb produtes d´Holanda i així...Però els turistes trobarien com troben ara una Mallorca cuidada, seria una altre via però s´ha d´estudiar.Lo que tenc clarissim es cap societat desenvolupada pot deixar de banda cap sector social marginat i més si aquest es el que te posa o ajuda o que te posin les estovalles cada dia, mira els EEUU o per no anar tant enfora França.I aquí a mes de fer una agro-ramaderia de qualitat a la societat mallorquina li convé tenir-la i mimar-le perque també som els jardiners de Mallorca,els vertaders ajents medioambientals.

Un portal del vostre interès

Marga | 27/02/2008, 14:40

http://www.aforavila.com/urbanitas/inici.do

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb